Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Stanisław Maszczyk

01.05.1918

04.10.1974

Władysław Maszczyk

15.05.1920

08.06.1999

01.05.1918

15.05.1920

04.10.1974

08.06.1999

Paweł Gromotka

08.01.1910

21.03.1982

Helena Gromotka

05.12.1908

11.11.1997

08.01.1910

05.12.1908

21.03.1982

11.11.1997

Mariusz Kowalczyk

31.05.1973

05.07.2011

31.05.1973

05.07.2011

Agnieszka Kowalczyk

20.01.1948

27.07.1993

Mieczysław Kowalczyk

18.04.1946

08.11.1990

Sławomir Kowalczyk

28.11.1968

22.05.2016

20.01.1948

18.04.1946

28.11.1968

27.07.1993

08.11.1990

22.05.2016

Roman Załężny

10.06.1930

07.02.1992

10.06.1930

07.02.1992

Jan Załężny

18.01.1899

25.04.1992

18.01.1899

25.04.1992

Katarzyna Załężny

15.02.1906

10.11.2000

15.02.1906

10.11.2000

Katarzyna Zimoch

24.10.1917

13.12.1998

Florian Zimoch

02.05.1913

29.08.1989

24.10.1917

02.05.1913

13.12.1998

29.08.1989

Aniela Kostarczyk

07.04.1923

25.06.2014

Eugeniusz Kostarczyk

22.04.1918

17.07.1992

07.04.1923

22.04.1918

25.06.2014

17.07.1992

Ryszard Kalok

08.11.1922

03.12.1977

08.11.1922

03.12.1977

Elżbieta Zimoch

30.08.1952

10.07.2006

30.08.1952

10.07.2006

Anna Kalok

08.06.1910

13.03.1994

Wilhelh Kalok

20.03.1907

27.10.1997

08.06.1910

20.03.1907

13.03.1994

27.10.1997

Józef Grzebinoga

19.03.1933

20.02.2013

19.03.1933

20.02.2013

Karol Calys

21.07.1900

27.11.1971

Elżbieta Calys

19.02.1903

17.01.1979

21.07.1900

19.02.1903

27.11.1971

17.01.1979

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Maszczyk Stanisław

01.05.1918

04.10.1974

Maszczyk Władysław

15.05.1920

08.06.1999

Data urodzenia:

01.05.1918

15.05.1920

Data śmierci:

04.10.1974

08.06.1999

Status:
Pochowany:

Gromotka Paweł

08.01.1910

21.03.1982

Gromotka Helena

05.12.1908

11.11.1997

Data urodzenia:

08.01.1910

05.12.1908

Data śmierci:

21.03.1982

11.11.1997

Status:
Pochowany:

Kowalczyk Mariusz

31.05.1973

05.07.2011

Data urodzenia:

31.05.1973

Data śmierci:

05.07.2011

Status:
Pochowany:

Kowalczyk Agnieszka

20.01.1948

27.07.1993

Kowalczyk Mieczysław

18.04.1946

08.11.1990

Kowalczyk Sławomir

28.11.1968

22.05.2016

Data urodzenia:

20.01.1948

18.04.1946

28.11.1968

Data śmierci:

27.07.1993

08.11.1990

22.05.2016

Status:
Pochowany:

Załężny Roman

10.06.1930

07.02.1992

Data urodzenia:

10.06.1930

Data śmierci:

07.02.1992

Status:
Pochowany:

Załężny Jan

18.01.1899

25.04.1992

Data urodzenia:

18.01.1899

Data śmierci:

25.04.1992

Status:
Pochowany:

Załężny Katarzyna

15.02.1906

10.11.2000

Data urodzenia:

15.02.1906

Data śmierci:

10.11.2000

Status:
Pochowany:

Zimoch Katarzyna

24.10.1917

13.12.1998

Zimoch Florian

02.05.1913

29.08.1989

Data urodzenia:

24.10.1917

02.05.1913

Data śmierci:

13.12.1998

29.08.1989

Status:
Pochowany:

Kostarczyk Aniela

07.04.1923

25.06.2014

Kostarczyk Eugeniusz

22.04.1918

17.07.1992

Data urodzenia:

07.04.1923

22.04.1918

Data śmierci:

25.06.2014

17.07.1992

Status:
Pochowany:

Kalok Ryszard

08.11.1922

03.12.1977

Data urodzenia:

08.11.1922

Data śmierci:

03.12.1977

Status:
Pochowany:

Zimoch Elżbieta

30.08.1952

10.07.2006

Data urodzenia:

30.08.1952

Data śmierci:

10.07.2006

Status:
Pochowany:

Kalok Anna

08.06.1910

13.03.1994

Kalok Wilhelh

20.03.1907

27.10.1997

Data urodzenia:

08.06.1910

20.03.1907

Data śmierci:

13.03.1994

27.10.1997

Status:
Pochowany:

Grzebinoga Józef

19.03.1933

20.02.2013

Data urodzenia:

19.03.1933

Data śmierci:

20.02.2013

Status:
Pochowany:

Calys Karol

21.07.1900

27.11.1971

Calys Elżbieta

19.02.1903

17.01.1979

Data urodzenia:

21.07.1900

19.02.1903

Data śmierci:

27.11.1971

17.01.1979

Status:
Pochowany:

Gestorben

16.02.1860

Data urodzenia:

Data śmierci:

16.02.1860

Status: