Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Urszula Borucka

29.03.1925

16.11.1998

Jan Borucki

27.01.1913

01.08.1999

29.03.1925

27.01.1913

16.11.1998

01.08.1999

Maria Nocoń

03.09.1929

10.05.1998

Piotr Gabor

03.09.1929

 

10.05.1998

 

Alojzy Macha

20.05.1939

29.09.1997

A. Hahn

20.05.1939

 

29.09.1997

 

Teodor Skutela

09.11.1929

30.11.1996

Marta Skutela

16.04.1934

21.03.1998

Maria Kendziora

Paweł Kendziora

09.11.1929

16.04.1934

 

 

30.11.1996

21.03.1998

 

 

Zygmunt Kurzynoga

13.02.1940

21.11.1992

13.02.1940

21.11.1992

Wilhelm Połap

05.06.1915

28.09.1992

05.06.1915

28.09.1992

Elżbieta Kusber

08.06.1915

17.07.1990

08.06.1915

17.07.1990

Henryk Kocur

15.06.1938

10.07.1990

15.06.1938

10.07.1990

Elfryda Szołtysek

23.04.1932

16.02.2010

Alfons Szołtysek

02.04.1928

22.05.1990

Benedykt Szołtysek

06.02.1957

12.07.2012

23.04.1932

02.04.1928

06.02.1957

16.02.2010

22.05.1990

12.07.2012

Henryk Thiel

06.01.1955

06.07.2008

Eugeniusz Thiel

02.06.1956

05.05.1990

06.01.1955

02.06.1956

06.07.2008

05.05.1990

Augustyn Nocoń

15.09.1918

13.10.1989

Marta Nocoń

10.04.1922

25.04.2007

15.09.1918

10.04.1922

13.10.1989

25.04.2007

Edyta Papkala

1921

1988

Alojzy Papkala

1916

1998

1921

1916

1988

1998

Piotr Pindur

01.08.1907

23.02.1988

Elżbieta Pindur

16.06.1911

28.06.1995

01.08.1907

16.06.1911

23.02.1988

28.06.1995

Józef Thiel

27.05.1929

09.02.1988

27.05.1929

09.02.1988

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Borucka Urszula

29.03.1925

16.11.1998

Borucki Jan

27.01.1913

01.08.1999

Data urodzenia:

29.03.1925

27.01.1913

Data śmierci:

16.11.1998

01.08.1999

Status:
Pochowany:

Nocoń Maria

03.09.1929

10.05.1998

Gabor Piotr

Data urodzenia:

03.09.1929

Data śmierci:

10.05.1998

Status:
Pochowany:

Macha Alojzy

20.05.1939

29.09.1997

Hahn A.

Data urodzenia:

20.05.1939

Data śmierci:

29.09.1997

Status:
Pochowany:

Jojko Maksymilian

19.03.1997

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.03.1997

Status:
Pochowany:

Skutela Teodor

09.11.1929

30.11.1996

Skutela Marta

16.04.1934

21.03.1998

Kendziora Maria

Kendziora Paweł

Data urodzenia:

09.11.1929

16.04.1934

Data śmierci:

30.11.1996

21.03.1998

Status:
Pochowany:

Kurzynoga Zygmunt

13.02.1940

21.11.1992

Data urodzenia:

13.02.1940

Data śmierci:

21.11.1992

Status:
Pochowany:

Połap Wilhelm

05.06.1915

28.09.1992

Data urodzenia:

05.06.1915

Data śmierci:

28.09.1992

Status:
Pochowany:

Kusber Elżbieta

08.06.1915

17.07.1990

Data urodzenia:

08.06.1915

Data śmierci:

17.07.1990

Status:
Pochowany:

Kocur Henryk

15.06.1938

10.07.1990

Data urodzenia:

15.06.1938

Data śmierci:

10.07.1990

Status:
Pochowany:

Szołtysek Elfryda

23.04.1932

16.02.2010

Szołtysek Alfons

02.04.1928

22.05.1990

Szołtysek Benedykt

06.02.1957

12.07.2012

Data urodzenia:

23.04.1932

02.04.1928

06.02.1957

Data śmierci:

16.02.2010

22.05.1990

12.07.2012

Status:
Pochowany:

Thiel Henryk

06.01.1955

06.07.2008

Thiel Eugeniusz

02.06.1956

05.05.1990

Data urodzenia:

06.01.1955

02.06.1956

Data śmierci:

06.07.2008

05.05.1990

Status:
Pochowany:

Nocoń Augustyn

15.09.1918

13.10.1989

Nocoń Marta

10.04.1922

25.04.2007

Data urodzenia:

15.09.1918

10.04.1922

Data śmierci:

13.10.1989

25.04.2007

Status:
Pochowany:

Papkala Edyta

1921

1988

Papkala Alojzy

1916

1998

Data urodzenia:

1921

1916

Data śmierci:

1988

1998

Status:
Pochowany:

Pindur Piotr

01.08.1907

23.02.1988

Pindur Elżbieta

16.06.1911

28.06.1995

Data urodzenia:

01.08.1907

16.06.1911

Data śmierci:

23.02.1988

28.06.1995

Status:
Pochowany:

Thiel Józef

27.05.1929

09.02.1988

Data urodzenia:

27.05.1929

Data śmierci:

09.02.1988

Status: