Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zygmunt Kurzynoga

13.02.1940

21.11.1992

13.02.1940

21.11.1992

Wilhelm Połap

05.06.1915

28.09.1992

05.06.1915

28.09.1992

Elżbieta Kusber

08.06.1915

17.07.1990

08.06.1915

17.07.1990

Henryk Kocur

15.06.1938

10.07.1990

15.06.1938

10.07.1990

Elfryda Szołtysek

23.04.1932

16.02.2010

Alfons Szołtysek

02.04.1928

22.05.1990

Benedykt Szołtysek

06.02.1957

12.07.2012

23.04.1932

02.04.1928

06.02.1957

16.02.2010

22.05.1990

12.07.2012

Henryk Thiel

06.01.1955

06.07.2008

Eugeniusz Thiel

02.06.1956

05.05.1990

06.01.1955

02.06.1956

06.07.2008

05.05.1990

Augustyn Nocoń

15.09.1918

13.10.1989

Marta Nocoń

10.04.1922

25.04.2007

15.09.1918

10.04.1922

13.10.1989

25.04.2007

Edyta Papkala

1921

1988

Alojzy Papkala

1916

1998

1921

1916

1988

1998

Piotr Pindur

01.08.1907

23.02.1988

Elżbieta Pindur

16.06.1911

28.06.1995

01.08.1907

16.06.1911

23.02.1988

28.06.1995

Józef Thiel

27.05.1929

09.02.1988

27.05.1929

09.02.1988

Sabina Jędrzejewska

09.03.1910

31.01.1968

09.03.1910

31.01.1968

Maria Smolorz

22.03.1917

14.11.1987

Alfred Smolorz

31.08.1912

08.01.1990

22.03.1917

31.08.1912

14.11.1987

08.01.1990

Filip Bubalik

1906

2003

Katarzyna Bubalik

1913

1986

1906

1913

2003

1986

Anna Gabor

19.01.1919

14.09.1991

Wiktor Gabor

15.12.1913

12.01.1986

19.01.1919

15.12.1913

14.09.1991

12.01.1986

Anna Kot

15.08.1920

09.05.1999

Konrad Kot

18.02.1913

29.04.1985

15.08.1920

18.02.1913

09.05.1999

29.04.1985

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kurzynoga Zygmunt

13.02.1940

21.11.1992

Data urodzenia:

13.02.1940

Data śmierci:

21.11.1992

Status:
Pochowany:

Połap Wilhelm

05.06.1915

28.09.1992

Data urodzenia:

05.06.1915

Data śmierci:

28.09.1992

Status:
Pochowany:

Kusber Elżbieta

08.06.1915

17.07.1990

Data urodzenia:

08.06.1915

Data śmierci:

17.07.1990

Status:
Pochowany:

Kocur Henryk

15.06.1938

10.07.1990

Data urodzenia:

15.06.1938

Data śmierci:

10.07.1990

Status:
Pochowany:

Szołtysek Elfryda

23.04.1932

16.02.2010

Szołtysek Alfons

02.04.1928

22.05.1990

Szołtysek Benedykt

06.02.1957

12.07.2012

Data urodzenia:

23.04.1932

02.04.1928

06.02.1957

Data śmierci:

16.02.2010

22.05.1990

12.07.2012

Status:
Pochowany:

Thiel Henryk

06.01.1955

06.07.2008

Thiel Eugeniusz

02.06.1956

05.05.1990

Data urodzenia:

06.01.1955

02.06.1956

Data śmierci:

06.07.2008

05.05.1990

Status:
Pochowany:

Nocoń Augustyn

15.09.1918

13.10.1989

Nocoń Marta

10.04.1922

25.04.2007

Data urodzenia:

15.09.1918

10.04.1922

Data śmierci:

13.10.1989

25.04.2007

Status:
Pochowany:

Papkala Edyta

1921

1988

Papkala Alojzy

1916

1998

Data urodzenia:

1921

1916

Data śmierci:

1988

1998

Status:
Pochowany:

Pindur Piotr

01.08.1907

23.02.1988

Pindur Elżbieta

16.06.1911

28.06.1995

Data urodzenia:

01.08.1907

16.06.1911

Data śmierci:

23.02.1988

28.06.1995

Status:
Pochowany:

Thiel Józef

27.05.1929

09.02.1988

Data urodzenia:

27.05.1929

Data śmierci:

09.02.1988

Status:
Pochowany:

Jędrzejewska Sabina

09.03.1910

31.01.1968

Data urodzenia:

09.03.1910

Data śmierci:

31.01.1968

Status:
Pochowany:

Smolorz Maria

22.03.1917

14.11.1987

Smolorz Alfred

31.08.1912

08.01.1990

Data urodzenia:

22.03.1917

31.08.1912

Data śmierci:

14.11.1987

08.01.1990

Status:
Pochowany:

Bubalik Filip

1906

2003

Bubalik Katarzyna

1913

1986

Data urodzenia:

1906

1913

Data śmierci:

2003

1986

Status:
Pochowany:

Gabor Anna

19.01.1919

14.09.1991

Gabor Wiktor

15.12.1913

12.01.1986

Data urodzenia:

19.01.1919

15.12.1913

Data śmierci:

14.09.1991

12.01.1986

Status:
Pochowany:

Kot Anna

15.08.1920

09.05.1999

Kot Konrad

18.02.1913

29.04.1985

Data urodzenia:

15.08.1920

18.02.1913

Data śmierci:

09.05.1999

29.04.1985

Status: