Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zdzisław Dziuk

11.06.1942

20.02.2006

Anna Górnik

01.09.1920

12.09.1982

Józef Górnik

09.09.1917

14.07.1987

11.06.1942

01.09.1920

09.09.1917

20.02.2006

12.09.1982

14.07.1987

Jerzy Górnik

23.04.1948

30.06.2012

23.04.1948

30.06.2012

Gertruda Krzysteczko

26.03.1923

14.06.2011

Alfons Krzysteczko

10.07.1922

11.10.1982

26.03.1923

10.07.1922

14.06.2011

11.10.1982

Maria Posiłek

05.12.1911

Ignacy Posiłek

26.07.1911

21.10.1982

05.12.1911

26.07.1911

-

21.10.1982

Alojzy Słaboń

17.02.1914

17.08.1998

Marta Słaboń

28.07.1921

13.11.2006

Jan Słaboń

02.06.1956

27.11.2019

Maria Słaboń

12.04.1942

17.02.1914

28.07.1921

02.06.1956

12.04.1942

17.08.1998

13.11.2006

27.11.2019

-

Maria Słaboń

28.11.1937

05.10.2001

Leopold Słaboń

17.11.1931

15.11.2008

28.11.1937

17.11.1931

05.10.2001

15.11.2008

Henryk Omozik

17.04.1940

03.07.2010

Jadwiga Karol Rodzice

17.04.1940

-

03.07.2010

-

Paweł Nocoń

28.10.1909

22.06.1983

28.10.1909

22.06.1983

Jerzy Dymarz

12.03.1908

04.07.1983

Maria Dymarz

02.09.1920

06.12.1995

12.03.1908

02.09.1920

04.07.1983

06.12.1995

Anna Jabłeka

23.02.1925

14.04.2009

Henryk Jabłeka

13.05.1923

14.09.1983

23.02.1925

13.05.1923

14.04.2009

14.09.1983

Anna Pawlas

20.12.1919

30.10.1983

Eugeniusz Pawlas

09.03.1923

24.04.2002

20.12.1919

09.03.1923

30.10.1983

24.04.2002

Paweł Tomala

19.02.1901

25.11.1983

Łucja Tomala

05.12.1909

08.03.1997

19.02.1901

05.12.1909

25.11.1983

08.03.1997

Bolesław Pindur

04.02.1934

11.09.2010

04.02.1934

11.09.2010

Alojzy Rajca

29.05.1912

10.09.1992

Maria Rajca

02.10.1919

29.11.1983

29.05.1912

02.10.1919

10.09.1992

29.11.1983

Antoni Rajca

28.06.1952

02.01.1984

28.06.1952

02.01.1984

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Dziuk Zdzisław

11.06.1942

20.02.2006

Górnik Anna

01.09.1920

12.09.1982

Górnik Józef

09.09.1917

14.07.1987

Data urodzenia:

11.06.1942

01.09.1920

09.09.1917

Data śmierci:

20.02.2006

12.09.1982

14.07.1987

Status:
Pochowany:

Górnik Jerzy

23.04.1948

30.06.2012

Data urodzenia:

23.04.1948

Data śmierci:

30.06.2012

Status:
Pochowany:

Krzysteczko Gertruda

26.03.1923

14.06.2011

Krzysteczko Alfons

10.07.1922

11.10.1982

Data urodzenia:

26.03.1923

10.07.1922

Data śmierci:

14.06.2011

11.10.1982

Status:
Pochowany:

Posiłek Maria

05.12.1911

Posiłek Ignacy

26.07.1911

21.10.1982

Data urodzenia:

05.12.1911

26.07.1911

Data śmierci:

21.10.1982

Status:
Pochowany:

Słaboń Alojzy

17.02.1914

17.08.1998

Słaboń Marta

28.07.1921

13.11.2006

Słaboń Jan

02.06.1956

27.11.2019

Słaboń Maria

12.04.1942

Data urodzenia:

17.02.1914

28.07.1921

02.06.1956

12.04.1942

Data śmierci:

17.08.1998

13.11.2006

27.11.2019

Status:
Pochowany:

Słaboń Maria

28.11.1937

05.10.2001

Słaboń Leopold

17.11.1931

15.11.2008

Data urodzenia:

28.11.1937

17.11.1931

Data śmierci:

05.10.2001

15.11.2008

Status:
Pochowany:

Omozik Henryk

17.04.1940

03.07.2010

Rodzice Jadwiga Karol

Data urodzenia:

17.04.1940

Data śmierci:

03.07.2010

Status:
Pochowany:

Nocoń Paweł

28.10.1909

22.06.1983

Data urodzenia:

28.10.1909

Data śmierci:

22.06.1983

Status:
Pochowany:

Dymarz Jerzy

12.03.1908

04.07.1983

Dymarz Maria

02.09.1920

06.12.1995

Data urodzenia:

12.03.1908

02.09.1920

Data śmierci:

04.07.1983

06.12.1995

Status:
Pochowany:

Jabłeka Anna

23.02.1925

14.04.2009

Jabłeka Henryk

13.05.1923

14.09.1983

Data urodzenia:

23.02.1925

13.05.1923

Data śmierci:

14.04.2009

14.09.1983

Status:
Pochowany:

Pawlas Anna

20.12.1919

30.10.1983

Pawlas Eugeniusz

09.03.1923

24.04.2002

Data urodzenia:

20.12.1919

09.03.1923

Data śmierci:

30.10.1983

24.04.2002

Status:
Pochowany:

Tomala Paweł

19.02.1901

25.11.1983

Tomala Łucja

05.12.1909

08.03.1997

Data urodzenia:

19.02.1901

05.12.1909

Data śmierci:

25.11.1983

08.03.1997

Status:
Pochowany:

Pindur Bolesław

04.02.1934

11.09.2010

Data urodzenia:

04.02.1934

Data śmierci:

11.09.2010

Status:
Pochowany:

Rajca Alojzy

29.05.1912

10.09.1992

Rajca Maria

02.10.1919

29.11.1983

Data urodzenia:

29.05.1912

02.10.1919

Data śmierci:

10.09.1992

29.11.1983

Status:
Pochowany:

Rajca Antoni

28.06.1952

02.01.1984

Data urodzenia:

28.06.1952

Data śmierci:

02.01.1984

Status: