Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Bronisław Żebrowski

07.09.1936

-

07.09.1936

Kazimierz Zembrowski

19.07.1963

-

19.07.1963

Stanisław Dziobkowski

12.03.1891

-

12.03.1891

Jadwiga Uszyńska

12.12.1995

Mieczysław Uszyński

22.12.1998

-

-

12.12.1995

22.12.1998

Aleksander Urban

18.10.1920

-

18.10.1920

Janusz Michałowski

11.04.2021

Aleksandra Michałowska

1901

1936

Aleksander Michałowski

1891

1973

Józef Michałowski

05.11.2005

Regina Michałowska

10.05.2021

-

1901

1891

-

-

11.04.2021

1936

1973

05.11.2005

10.05.2021

Aleksandra Michałowska

1892

1922

Stefan Michałowski

1916

1994

1892

1916

1922

1994

Urszula Siwińska

1922

Józef Siwiński

1937

Marianna Jurczak

25.02.2011

-

-

-

1922

1937

25.02.2011

Julian Nowicki

12.08.1923

Sławomir Ratyński

29.06.1966

Jarosław Ratyński

04.07.1996

-

-

-

12.08.1923

29.06.1966

04.07.1996

Czesław Kamiński

1932

2019

Lidia Kietlińska

1939

1942

Florian Kietliński

1906

1943

Feliksa Kietlińska

1920

2003

Jan Kietliński

1862

1923

Józef Kietliński

1912

1934

Konstancja Kietlińska

1869

1941

1932

1939

1906

1920

1862

1912

1869

2019

1942

1943

2003

1923

1934

1941

Andrzej Kamiński

18.01.1932

-

18.01.1932

Zofia Poźniak-Pawluk

1936

Józef Poźniak

1922

Aleksandra Poźniak

1962

-

-

-

1936

1922

1962

Sylewster Kurowicki

13.10.1990

Klementyna Wrzosek

Józef Wrzosek

Stefania Kurowicka

27.02.1991

-

-

-

-

13.10.1990

-

-

27.02.1991

Mieczysław Soszyński

21.09.1990

Irena Soszyńska

12.02.2013

-

-

21.09.1990

12.02.2013

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bronisław Żebrowski

07.09.1936

Data urodzenia:

Data śmierci:

07.09.1936

Pochowany:

Kazimierz Zembrowski

19.07.1963

Data urodzenia:

Data śmierci:

19.07.1963

Pochowany:

Stanisław Dziobkowski

12.03.1891

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.03.1891

Pochowany:

Jadwiga Uszyńska

12.12.1995

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.12.1995

Pochowany:

Mieczysław Uszyński

22.12.1998

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.12.1998

Pochowany:

Aleksander Urban

18.10.1920

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.10.1920

Pochowany:

Janusz Michałowski

11.04.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.04.2021

Pochowany:

Aleksandra Michałowska

1901

1936

Data urodzenia:

1901

Data śmierci:

1936

Pochowany:

Aleksander Michałowski

1891

1973

Data urodzenia:

1891

Data śmierci:

1973

Pochowany:

Józef Michałowski

05.11.2005

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.11.2005

Pochowany:

Regina Michałowska

10.05.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

10.05.2021

Pochowany:

Aleksandra Michałowska

1892

1922

Data urodzenia:

1892

Data śmierci:

1922

Pochowany:

Stefan Michałowski

1916

1994

Data urodzenia:

1916

Data śmierci:

1994

Pochowany:

Urszula Siwińska

1922

Data urodzenia:

Data śmierci:

1922

Pochowany:

Józef Siwiński

1937

Data urodzenia:

Data śmierci:

1937

Pochowany:

Marianna Jurczak

25.02.2011

Data urodzenia:

Data śmierci:

25.02.2011

Pochowany:

Julian Nowicki

12.08.1923

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.08.1923

Pochowany:

Sławomir Ratyński

29.06.1966

Data urodzenia:

Data śmierci:

29.06.1966

Pochowany:

Jarosław Ratyński

04.07.1996

Data urodzenia:

Data śmierci:

04.07.1996

Pochowany:

Czesław Kamiński

1932

2019

Data urodzenia:

1932

Data śmierci:

2019

Pochowany:

Lidia Kietlińska

1939

1942

Data urodzenia:

1939

Data śmierci:

1942

Pochowany:

Florian Kietliński

1906

1943

Data urodzenia:

1906

Data śmierci:

1943

Pochowany:

Feliksa Kietlińska

1920

2003

Data urodzenia:

1920

Data śmierci:

2003

Pochowany:

Jan Kietliński

1862

1923

Data urodzenia:

1862

Data śmierci:

1923

Pochowany:

Józef Kietliński

1912

1934

Data urodzenia:

1912

Data śmierci:

1934

Pochowany:

Konstancja Kietlińska

1869

1941

Data urodzenia:

1869

Data śmierci:

1941

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Andrzej Kamiński

18.01.1932

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.01.1932

Pochowany:

Zofia Poźniak-Pawluk

1936

Data urodzenia:

Data śmierci:

1936

Pochowany:

Józef Poźniak

1922

Data urodzenia:

Data śmierci:

1922

Pochowany:

Aleksandra Poźniak

1962

Data urodzenia:

Data śmierci:

1962

Pochowany:

Sylewster Kurowicki

13.10.1990

Data urodzenia:

Data śmierci:

13.10.1990

Pochowany:

Klementyna Wrzosek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Józef Wrzosek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Stefania Kurowicka

27.02.1991

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.02.1991

Pochowany:

Mieczysław Soszyński

21.09.1990

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.09.1990

Pochowany:

Irena Soszyńska

12.02.2013

Data urodzenia:

Data śmierci:

12.02.2013