Ś.P. Jan Urban

Data śmierci: 2000

Data urodzin: 1934

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 81 751 07 10