Ś.P. Władysław Żmuda

Data urodzin: 1933

Data śmierci: 12.10.1981

Żył(a) 48 lat

Ś.P. Stefan Foryś