Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Karol

Mojżyszek

45 rocznica

08-03-1976

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jakub

Młotkiewicz

3 rocznica

09-03-2018

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Iskrzycka

26 rocznica

09-03-1995

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Szendzielorz

28 rocznica

10-03-1993

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzy

Soszka

13 rocznica

11-03-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Rojczyk

20 rocznica

12-03-2001

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Joanna

Sikora

36 rocznica

13-03-1985

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Głabek

31 rocznica

14-03-1990

JEZU UFAM TOBIE