Ś.P. Jan Ćwikliński

Data urodzin: 10.10.1898

Data śmierci: 30.01.1978

Żył(a) 79 lat

Ś.P. Stanisława Ćwiklińska

Data urodzin: 08.03.1928

Data śmierci: 07.10.1992

Żył(a) 64 lata

Ś.P. Kazimierz Ćwikliński

Data urodzin: 23.01.1927

Data śmierci: 19.07.2001

Żył(a) 74 lata

Ś.P. Agnieszka Ćwiklińska

Data urodzin: 23.12.1895

Data śmierci: 12.03.1981

Żył(a) 85 lat