RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

WŁADYSŁAW JANKOWIAK

12.05.1904

01.09.1983

12.05.1904

01.09.1983

WOJCIECH LISIAK

24.03.1891

07.10.1964

MARIA LISIAK

25.01.1893

06.09.1975

CZESŁAW LISIAK

05.07.1932

24.10.1982

24.03.1891

25.01.1893

05.07.1932

07.10.1964

06.09.1975

24.10.1982

BOŻENA KUCYJ

09.07.1944

01.06.1981

09.07.1944

01.06.1981

PELAGIA WALKOWIAK

09.12.1897

12.10.1977

JAN WALKOWIAK

06.11.1892

11.02.1981

ZOFIA WALKOWIAK

JÓZEF WALKOWIAK

09.12.1897

06.11.1892

-

-

12.10.1977

11.02.1981

-

-

CZESŁAW KUBICKI

27.06.1939

23.03.1980

27.06.1939

23.03.1980

PELAGIA BARTOSZEK

15.11.1885

02.12.1951

TOMASZ BARTOSZEK

08.12.1886

19.04.1979

15.11.1885

08.12.1886

02.12.1951

19.04.1979

MARIA HOFMAŃSKA

03.09.1897

03.05.1954

LUDWIK HOFMAŃSKI

09.08.1899

18.01.1978

03.09.1897

09.08.1899

03.05.1954

18.01.1978

BRONISŁAWA KAŹIMIERCZAK

07.04.1900

01.04.1977

07.04.1900

01.04.1977

BRONISŁAWA MARTYNIAK

06.07.1901

02.11.1971

FRANCISZEK MARTYNIAK

23.03.1901

12.11.1976

06.07.1901

23.03.1901

02.11.1971

12.11.1976

ANTONINA JANKOWIAK

20.05.1901

07.07.1973

20.05.1901

07.07.1973

JADWIGA BANASZAK

07.09.1908

08.11.1972

JAN BANASZAK

16.06.1894

22.01.1965

07.09.1908

16.06.1894

08.11.1972

22.01.1965

ROZALIA GAEDIG

26.07.1905

11.04.1971

26.07.1905

11.04.1971

STANISŁAWA GOŁEMBIEWSKA

12.05.1885

08.04.1971

JAN GOŁEMBIEWSKI

24.05.1885

15.09.1968

12.05.1885

24.05.1885

08.04.1971

15.09.1968

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

WŁADYSŁAW JANKOWIAK

12.05.1904

01.09.1983

Data urodzenia:

12.05.1904

Data śmierci:

01.09.1983

Pochowany:

WOJCIECH LISIAK

24.03.1891

07.10.1964

Data urodzenia:

24.03.1891

Data śmierci:

07.10.1964

Pochowany:

MARIA LISIAK

25.01.1893

06.09.1975

Data urodzenia:

25.01.1893

Data śmierci:

06.09.1975

Pochowany:

CZESŁAW LISIAK

05.07.1932

24.10.1982

Data urodzenia:

05.07.1932

Data śmierci:

24.10.1982

Pochowany:

BOŻENA KUCYJ

09.07.1944

01.06.1981

Data urodzenia:

09.07.1944

Data śmierci:

01.06.1981

Pochowany:

PELAGIA WALKOWIAK

09.12.1897

12.10.1977

Data urodzenia:

09.12.1897

Data śmierci:

12.10.1977

Pochowany:

JAN WALKOWIAK

06.11.1892

11.02.1981

Data urodzenia:

06.11.1892

Data śmierci:

11.02.1981

Pochowany:

ZOFIA WALKOWIAK

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

JÓZEF WALKOWIAK

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

CZESŁAW KUBICKI

27.06.1939

23.03.1980

Data urodzenia:

27.06.1939

Data śmierci:

23.03.1980

Pochowany:

PELAGIA BARTOSZEK

15.11.1885

02.12.1951

Data urodzenia:

15.11.1885

Data śmierci:

02.12.1951

Pochowany:

TOMASZ BARTOSZEK

08.12.1886

19.04.1979

Data urodzenia:

08.12.1886

Data śmierci:

19.04.1979

Pochowany:

PELAGIA PAPROCKA

03.1907

26.01.1978

Data urodzenia:

03.1907

Data śmierci:

26.01.1978

Pochowany:

MARIA HOFMAŃSKA

03.09.1897

03.05.1954

Data urodzenia:

03.09.1897

Data śmierci:

03.05.1954

Pochowany:

LUDWIK HOFMAŃSKI

09.08.1899

18.01.1978

Data urodzenia:

09.08.1899

Data śmierci:

18.01.1978

Pochowany:

BRONISŁAWA KAŹIMIERCZAK

07.04.1900

01.04.1977

Data urodzenia:

07.04.1900

Data śmierci:

01.04.1977

Pochowany:

BRONISŁAWA MARTYNIAK

06.07.1901

02.11.1971

Data urodzenia:

06.07.1901

Data śmierci:

02.11.1971

Pochowany:

FRANCISZEK MARTYNIAK

23.03.1901

12.11.1976

Data urodzenia:

23.03.1901

Data śmierci:

12.11.1976

Pochowany:

TEKLA SZULC

09.09.1888

04.02.1974

Data urodzenia:

09.09.1888

Data śmierci:

04.02.1974

Pochowany:

ANTONINA JANKOWIAK

20.05.1901

07.07.1973

Data urodzenia:

20.05.1901

Data śmierci:

07.07.1973

Pochowany:

JADWIGA BANASZAK

07.09.1908

08.11.1972

Data urodzenia:

07.09.1908

Data śmierci:

08.11.1972

Pochowany:

JAN BANASZAK

16.06.1894

22.01.1965

Data urodzenia:

16.06.1894

Data śmierci:

22.01.1965

Pochowany:

ROZALIA GAEDIG

26.07.1905

11.04.1971

Data urodzenia:

26.07.1905

Data śmierci:

11.04.1971

Pochowany:

STANISŁAWA GOŁEMBIEWSKA

12.05.1885

08.04.1971

Data urodzenia:

12.05.1885

Data śmierci:

08.04.1971

Pochowany:

JAN GOŁEMBIEWSKI

24.05.1885

15.09.1968

Data urodzenia:

24.05.1885

Data śmierci:

15.09.1968

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 22.06.2023