RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

KRZYSZOF STEFANIAK

11.10.1974

27.07.1992

ROBOERT STEFANIAK

11.10.1974

-

27.07.1992

-

KAZIMIERZ MAZUREK

21.07.1941

20.06.1992

21.07.1941

20.06.1992

HALINA RATAJCZYK

31.05.1926

15.12.1962

STANISŁAW RATAJCZYK

24.04.1914

04.02.1992

31.05.1926

24.04.1914

15.12.1962

04.02.1992

JÓZEFA JĘDRZEJAK

25.06.1906

16.02.1991

JÓZEF JĘDRZEJAK

09.03.1904

30.11.1991

25.06.1906

09.03.1904

16.02.1991

30.11.1991

AGNIESZKA PAWLAK

JAKUB PAWLAK

STEFANIA BOROWICZ

20.08.1904

08.08.1991

STEFAN BOROWICZ

24.08.1901

06.06.1985

-

-

20.08.1904

24.08.1901

-

-

08.08.1991

06.06.1985

JÓZEF MARZYŃSKI

10.03.1919

07.11.1987

MARIANNA MARZYŃSKA

28.10.1915

03.05.1991

10.03.1919

28.10.1915

07.11.1987

03.05.1991

MAGDALENA MOCH

19.01.1991

21.01.1991

19.01.1991

21.01.1991

ANIELA MARCINIAK

08.10.1918

10.11.1990

WINCENTY MARCINIAK

03.04.1906

27.10.1963

MARIA LATAŃSKA

STANISŁAW LATAŃSKI

08.10.1918

03.04.1906

-

-

10.11.1990

27.10.1963

-

-

KAZIMIERA KOZŁOWSKA

08.02.1909

01.06.1988

WINCENTY KOZŁOWSKI

22.01.1911

11.09.1990

MICHAŁ KUCZKOWSKI

1898

1933

FRANCISZKA WALCZAK

1900

1931

08.02.1909

22.01.1911

1898

1900

01.06.1988

11.09.1990

1933

1931

STEFAN PAWLAK

29.08.1926

12.04.1990

29.08.1926

12.04.1990

ZOFIA BANASZAK

24.04.1948

16.08.1989

24.04.1948

16.08.1989

KRZYSZOF SZUFLA

02.12.1971

01.11.1988

02.12.1971

01.11.1988

TOMASZ HOCHMAŃSKI

09.05.1985

FRANCISZEK KOPEĆ

15.04.1985

-

-

09.05.1985

15.04.1985

STANISŁAWA DROSZEWSKA

20.12.1900

25.10.1973

JAN DROSZEWSKI

14.02.1904

11.03.1985

EDWARD MARCINIAK

05.09.1912

14.11.1954

20.12.1900

14.02.1904

05.09.1912

25.10.1973

11.03.1985

14.11.1954

FRANCISZEK RATAJCZAK

30.09.1926

20.05.1984

30.09.1926

20.05.1984

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

KRZYSZOF STEFANIAK

11.10.1974

27.07.1992

Data urodzenia:

11.10.1974

Data śmierci:

27.07.1992

Pochowany:

ROBOERT STEFANIAK

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

KAZIMIERZ MAZUREK

21.07.1941

20.06.1992

Data urodzenia:

21.07.1941

Data śmierci:

20.06.1992

Pochowany:

HALINA RATAJCZYK

31.05.1926

15.12.1962

Data urodzenia:

31.05.1926

Data śmierci:

15.12.1962

Pochowany:

STANISŁAW RATAJCZYK

24.04.1914

04.02.1992

Data urodzenia:

24.04.1914

Data śmierci:

04.02.1992

Pochowany:

JÓZEFA JĘDRZEJAK

25.06.1906

16.02.1991

Data urodzenia:

25.06.1906

Data śmierci:

16.02.1991

Pochowany:

JÓZEF JĘDRZEJAK

09.03.1904

30.11.1991

Data urodzenia:

09.03.1904

Data śmierci:

30.11.1991

Pochowany:

AGNIESZKA PAWLAK

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

JAKUB PAWLAK

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

STEFANIA BOROWICZ

20.08.1904

08.08.1991

Data urodzenia:

20.08.1904

Data śmierci:

08.08.1991

Pochowany:

STEFAN BOROWICZ

24.08.1901

06.06.1985

Data urodzenia:

24.08.1901

Data śmierci:

06.06.1985

Pochowany:

JÓZEF MARZYŃSKI

10.03.1919

07.11.1987

Data urodzenia:

10.03.1919

Data śmierci:

07.11.1987

Pochowany:

MARIANNA MARZYŃSKA

28.10.1915

03.05.1991

Data urodzenia:

28.10.1915

Data śmierci:

03.05.1991

Pochowany:

MAGDALENA MOCH

19.01.1991

21.01.1991

Data urodzenia:

19.01.1991

Data śmierci:

21.01.1991

Pochowany:

ANIELA MARCINIAK

08.10.1918

10.11.1990

Data urodzenia:

08.10.1918

Data śmierci:

10.11.1990

Pochowany:

WINCENTY MARCINIAK

03.04.1906

27.10.1963

Data urodzenia:

03.04.1906

Data śmierci:

27.10.1963

Pochowany:

MARIA LATAŃSKA

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

STANISŁAW LATAŃSKI

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

KAZIMIERA KOZŁOWSKA

08.02.1909

01.06.1988

Data urodzenia:

08.02.1909

Data śmierci:

01.06.1988

Pochowany:

WINCENTY KOZŁOWSKI

22.01.1911

11.09.1990

Data urodzenia:

22.01.1911

Data śmierci:

11.09.1990

Pochowany:

MICHAŁ KUCZKOWSKI

1898

1933

Data urodzenia:

1898

Data śmierci:

1933

Pochowany:

FRANCISZKA WALCZAK

1900

1931

Data urodzenia:

1900

Data śmierci:

1931

Pochowany:

STEFAN PAWLAK

29.08.1926

12.04.1990

Data urodzenia:

29.08.1926

Data śmierci:

12.04.1990

Pochowany:

ZOFIA BANASZAK

24.04.1948

16.08.1989

Data urodzenia:

24.04.1948

Data śmierci:

16.08.1989

Pochowany:

KRZYSZOF SZUFLA

02.12.1971

01.11.1988

Data urodzenia:

02.12.1971

Data śmierci:

01.11.1988

Pochowany:

TOMASZ HOCHMAŃSKI

09.05.1985

Data urodzenia:

Data śmierci:

09.05.1985

Pochowany:

FRANCISZEK KOPEĆ

15.04.1985

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.04.1985

Pochowany:

STANISŁAWA DROSZEWSKA

20.12.1900

25.10.1973

Data urodzenia:

20.12.1900

Data śmierci:

25.10.1973

Pochowany:

JAN DROSZEWSKI

14.02.1904

11.03.1985

Data urodzenia:

14.02.1904

Data śmierci:

11.03.1985

Pochowany:

EDWARD MARCINIAK

05.09.1912

14.11.1954

Data urodzenia:

05.09.1912

Data śmierci:

14.11.1954

Pochowany:

FRANCISZEK RATAJCZAK

30.09.1926

20.05.1984

Data urodzenia:

30.09.1926

Data śmierci:

20.05.1984

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 22.06.2023