RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

MARIANNA URBANIAK

25.10.1990

MIECZYSŁAW URBANIAK

05.01.1999

-

-

25.10.1990

05.01.1999

ANIELA REGULSKA

07.11.1919

04.09.1998

07.11.1919

04.09.1998

MARIAN BIADAŁA

26.11.1938

10.05.1998

26.11.1938

10.05.1998

STANISŁAW SKAŁECKI

08.05.1910

30.05.1983

ANNA SKAŁECKA

01.12.1911

29.07.1997

08.05.1910

01.12.1911

30.05.1983

29.07.1997

FRANCISZEK GAEDIG

11.05.1906

19.02.1997

11.05.1906

19.02.1997

DOROTA SMOCZYK

06.04.1970

09.12.1996

06.04.1970

09.12.1996

JULIANNA WOJTCZAK

08.06.1916

08.10.1996

FRANCISZKA WOJTCZAK

14.02.1884

28.10.1978

FRANCISZEK WOJTCZAK

06.10.1869

24.01.1956

08.06.1916

14.02.1884

06.10.1869

08.10.1996

28.10.1978

24.01.1956

JERZY STASZKIEWICZ

22.03.1948

26.06.1996

22.03.1948

26.06.1996

HELENA ŁYSKAWKA

23.02.1929

21.04.1979

LEON ŁYSKAWKA

21.03.1921

14.10.1995

23.02.1929

21.03.1921

21.04.1979

14.10.1995

JÓZEF MARCINIAK

08.03.1926

26.03.1974

HALINA MARCINIAK

17.04.1927

04.04.1995

08.03.1926

17.04.1927

26.03.1974

04.04.1995

IRENA DRZYCIMSKA

19.04.1925

21.03.1995

WAWRZYNIEC WITCZAK

02.08.1892

08.12.1952

19.04.1925

02.08.1892

21.03.1995

08.12.1952

STANISŁAWA KOZŁOWSKA

24.03.1912

05.03.1995

24.03.1912

05.03.1995

ROBERT NIEWIADOMSKI

10.06.1967

05.10.1994

10.06.1967

05.10.1994

FRANCISZKA CIERNIAK

1858

1956

MICHAŁ CIERNIAK

1863

1941

ELŻBIETA KUPCZYK

1895

1992

ANTONI KUPCZYK

1895

1967

WANDA KUPCZYK

1926

1970

1858

1863

1895

1895

1926

1956

1941

1992

1967

1970

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

MARIANNA URBANIAK

25.10.1990

Data urodzenia:

Data śmierci:

25.10.1990

Pochowany:

MIECZYSŁAW URBANIAK

05.01.1999

Data urodzenia:

Data śmierci:

05.01.1999

Pochowany:

ROMAN GULCZEWSKI

1969

1998

Data urodzenia:

1969

Data śmierci:

1998

Pochowany:

ANIELA REGULSKA

07.11.1919

04.09.1998

Data urodzenia:

07.11.1919

Data śmierci:

04.09.1998

Pochowany:

MARIAN BIADAŁA

26.11.1938

10.05.1998

Data urodzenia:

26.11.1938

Data śmierci:

10.05.1998

Pochowany:

STANISŁAW SKAŁECKI

08.05.1910

30.05.1983

Data urodzenia:

08.05.1910

Data śmierci:

30.05.1983

Pochowany:

ANNA SKAŁECKA

01.12.1911

29.07.1997

Data urodzenia:

01.12.1911

Data śmierci:

29.07.1997

Pochowany:

FRANCISZEK GAEDIG

11.05.1906

19.02.1997

Data urodzenia:

11.05.1906

Data śmierci:

19.02.1997

Pochowany:

DOROTA SMOCZYK

06.04.1970

09.12.1996

Data urodzenia:

06.04.1970

Data śmierci:

09.12.1996

Pochowany:

JULIANNA WOJTCZAK

08.06.1916

08.10.1996

Data urodzenia:

08.06.1916

Data śmierci:

08.10.1996

Pochowany:

FRANCISZKA WOJTCZAK

14.02.1884

28.10.1978

Data urodzenia:

14.02.1884

Data śmierci:

28.10.1978

Pochowany:

FRANCISZEK WOJTCZAK

06.10.1869

24.01.1956

Data urodzenia:

06.10.1869

Data śmierci:

24.01.1956

Pochowany:

JERZY STASZKIEWICZ

22.03.1948

26.06.1996

Data urodzenia:

22.03.1948

Data śmierci:

26.06.1996

Pochowany:

HELENA ŁYSKAWKA

23.02.1929

21.04.1979

Data urodzenia:

23.02.1929

Data śmierci:

21.04.1979

Pochowany:

LEON ŁYSKAWKA

21.03.1921

14.10.1995

Data urodzenia:

21.03.1921

Data śmierci:

14.10.1995

Pochowany:

JÓZEF MARCINIAK

08.03.1926

26.03.1974

Data urodzenia:

08.03.1926

Data śmierci:

26.03.1974

Pochowany:

HALINA MARCINIAK

17.04.1927

04.04.1995

Data urodzenia:

17.04.1927

Data śmierci:

04.04.1995

Pochowany:

IRENA DRZYCIMSKA

19.04.1925

21.03.1995

Data urodzenia:

19.04.1925

Data śmierci:

21.03.1995

Pochowany:

WAWRZYNIEC WITCZAK

02.08.1892

08.12.1952

Data urodzenia:

02.08.1892

Data śmierci:

08.12.1952

Pochowany:

STANISŁAWA KOZŁOWSKA

24.03.1912

05.03.1995

Data urodzenia:

24.03.1912

Data śmierci:

05.03.1995

Pochowany:

ROBERT NIEWIADOMSKI

10.06.1967

05.10.1994

Data urodzenia:

10.06.1967

Data śmierci:

05.10.1994

Pochowany:

FRANCISZKA CIERNIAK

1858

1956

Data urodzenia:

1858

Data śmierci:

1956

Pochowany:

MICHAŁ CIERNIAK

1863

1941

Data urodzenia:

1863

Data śmierci:

1941

Pochowany:

ELŻBIETA KUPCZYK

1895

1992

Data urodzenia:

1895

Data śmierci:

1992

Pochowany:

ANTONI KUPCZYK

1895

1967

Data urodzenia:

1895

Data śmierci:

1967

Pochowany:

WANDA KUPCZYK

1926

1970

Data urodzenia:

1926

Data śmierci:

1970