Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

ZDZISŁAWA MARIA STĘPCZYŃSKA

03.09.1885

21.03.1936

ŁUCJA MARIA PREISLER

13.03.1874

14.10.1945

KRZYSZTOFA KATARZYNA SOBOLEWSKA

21.12.1894

08.08.1958

SCHOLASTYKA ANTONINA CHWOJKA

07.09.1882

28.02.1960

EWELINA MARIA SZARZYŃSKA

14.12.1903

28.03.1961

IMELDA MARIA CHWOST

28.11.1883

30.05.1971

LEOPOLDYNA JANINA PAJKOWSKA

24.06.1917

10.11.1971

BERNARDYNA ANNA KACZOROWSKA

19.07.1879

15.11.1972

GERWAZJA WIKTORIA KANIA

16.05.1909

29.01.1982

CELINA KATARZYNA JARZYNA

21.01.1901

23.04.1986

EUGENIA ANNA MOTOWSKA

02.06.1913

16.08.1986

LETICIA ZOFIA NAWROCKA

01.05.1924

07.04.1991

KAZIMIERA MARIA GÓRNOWICZ

03.11.1925

01.12.1997

MARIOLA ANNA GÓRNOWICZ

11.03.1931

29.01.2009

03.09.1885

13.03.1874

21.12.1894

07.09.1882

14.12.1903

28.11.1883

24.06.1917

19.07.1879

16.05.1909

21.01.1901

02.06.1913

01.05.1924

03.11.1925

11.03.1931

21.03.1936

14.10.1945

08.08.1958

28.02.1960

28.03.1961

30.05.1971

10.11.1971

15.11.1972

29.01.1982

23.04.1986

16.08.1986

07.04.1991

01.12.1997

29.01.2009

WIRGINELLA PAWEŁCZYK

03.09.1930

02.03.2022

03.09.1930

02.03.2022

JOANNA MARCINIAK

11.04.1923

08.06.2013

STANISŁAW MARCINIAK

05.11.1926

02.01.2009

FRANCISZKA SŁOWIŃSKA

19.11.1883

15.01.1961

STANISŁAW SŁOWIŃSKI

13.04.1876

15.10.1946

TOMASZ SŁOWIŃSKI

23.11.1903

06.02.1927

11.04.1923

05.11.1926

19.11.1883

13.04.1876

23.11.1903

08.06.2013

02.01.2009

15.01.1961

15.10.1946

06.02.1927

KRYSTYNA NIEWIADOMSKA

18.07.1946

21.08.2022

MARIA NIEWIADOMSKA

06.11.1904

08.09.1980

IGNACY NIEWIADOMSKI

03.07.1910

23.06.1996

TEOFILA MARCINIAK

20.04.1847

05.09.1918

18.07.1946

06.11.1904

03.07.1910

20.04.1847

21.08.2022

08.09.1980

23.06.1996

05.09.1918

STANISŁAWA WITCZAK

21.09.1898

11.05.1978

JANUSZ DRZYCIMSKI

09.09.1946

16.03.2016

21.09.1898

09.09.1946

11.05.1978

16.03.2016

ANTONI KORACH

06.10.1893

24.05.1980

JADWIGA KORACH

30.08.1897

18.02.1985

MARIAN MIKOŁAJEWSKI

25.03.1963

07.04.2020

06.10.1893

30.08.1897

25.03.1963

24.05.1980

18.02.1985

07.04.2020

TERESA MIKOŁAJEWSKA

19.09.1928

17.07.2018

ZDZISŁAW MIKOŁAJEWSKI

01.07.1929

03.11.1982

19.09.1928

01.07.1929

17.07.2018

03.11.1982

MARIAN MIKOŁAJCZAK

06.08.1946

03.05.2009

06.08.1946

03.05.2009

WERONIKA LISIAK

1894

1956

JÓZEK LISIAK

1889

1962

1894

1889

1956

1962

ANTONINA MARCINIAK

25.04.1862

09.04.1924

JÓZEF MARCINIAK

14.03.1859

27.06.1936

25.04.1862

14.03.1859

09.04.1924

27.06.1936

JÓZEF SKAŁECKI

03.01.2006

-

03.01.2006

ROMUALDA SMOCZYK

01.05.1933

30.12.2013

STEFAN SMOCZYK

23.08.1925

29.12.2010

STEFAN OSTOJSKI

1902

1978

01.05.1933

23.08.1925

1902

30.12.2013

29.12.2010

1978

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

ZDZISŁAWA MARIA STĘPCZYŃSKA

03.09.1885

21.03.1936

Data urodzenia:

03.09.1885

Data śmierci:

21.03.1936

Pochowany:

ŁUCJA MARIA PREISLER

13.03.1874

14.10.1945

Data urodzenia:

13.03.1874

Data śmierci:

14.10.1945

Pochowany:

KRZYSZTOFA KATARZYNA SOBOLEWSKA

21.12.1894

08.08.1958

Data urodzenia:

21.12.1894

Data śmierci:

08.08.1958

Pochowany:

SCHOLASTYKA ANTONINA CHWOJKA

07.09.1882

28.02.1960

Data urodzenia:

07.09.1882

Data śmierci:

28.02.1960

Pochowany:

EWELINA MARIA SZARZYŃSKA

14.12.1903

28.03.1961

Data urodzenia:

14.12.1903

Data śmierci:

28.03.1961

Pochowany:

IMELDA MARIA CHWOST

28.11.1883

30.05.1971

Data urodzenia:

28.11.1883

Data śmierci:

30.05.1971

Pochowany:

LEOPOLDYNA JANINA PAJKOWSKA

24.06.1917

10.11.1971

Data urodzenia:

24.06.1917

Data śmierci:

10.11.1971

Pochowany:

BERNARDYNA ANNA KACZOROWSKA

19.07.1879

15.11.1972

Data urodzenia:

19.07.1879

Data śmierci:

15.11.1972

Pochowany:

GERWAZJA WIKTORIA KANIA

16.05.1909

29.01.1982

Data urodzenia:

16.05.1909

Data śmierci:

29.01.1982

Pochowany:

CELINA KATARZYNA JARZYNA

21.01.1901

23.04.1986

Data urodzenia:

21.01.1901

Data śmierci:

23.04.1986

Pochowany:

EUGENIA ANNA MOTOWSKA

02.06.1913

16.08.1986

Data urodzenia:

02.06.1913

Data śmierci:

16.08.1986

Pochowany:

LETICIA ZOFIA NAWROCKA

01.05.1924

07.04.1991

Data urodzenia:

01.05.1924

Data śmierci:

07.04.1991

Pochowany:

KAZIMIERA MARIA GÓRNOWICZ

03.11.1925

01.12.1997

Data urodzenia:

03.11.1925

Data śmierci:

01.12.1997

Pochowany:

MARIOLA ANNA GÓRNOWICZ

11.03.1931

29.01.2009

Data urodzenia:

11.03.1931

Data śmierci:

29.01.2009

Pochowany:

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

WIRGINELLA PAWEŁCZYK

03.09.1930

02.03.2022

Data urodzenia:

03.09.1930

Data śmierci:

02.03.2022

Pochowany:

JOANNA MARCINIAK

11.04.1923

08.06.2013

Data urodzenia:

11.04.1923

Data śmierci:

08.06.2013

Pochowany:

STANISŁAW MARCINIAK

05.11.1926

02.01.2009

Data urodzenia:

05.11.1926

Data śmierci:

02.01.2009

Pochowany:

FRANCISZKA SŁOWIŃSKA

19.11.1883

15.01.1961

Data urodzenia:

19.11.1883

Data śmierci:

15.01.1961

Pochowany:

STANISŁAW SŁOWIŃSKI

13.04.1876

15.10.1946

Data urodzenia:

13.04.1876

Data śmierci:

15.10.1946

Pochowany:

TOMASZ SŁOWIŃSKI

23.11.1903

06.02.1927

Data urodzenia:

23.11.1903

Data śmierci:

06.02.1927

Pochowany:

KRYSTYNA NIEWIADOMSKA

18.07.1946

21.08.2022

Data urodzenia:

18.07.1946

Data śmierci:

21.08.2022

Pochowany:

MARIA NIEWIADOMSKA

06.11.1904

08.09.1980

Data urodzenia:

06.11.1904

Data śmierci:

08.09.1980

Pochowany:

IGNACY NIEWIADOMSKI

03.07.1910

23.06.1996

Data urodzenia:

03.07.1910

Data śmierci:

23.06.1996

Pochowany:

TEOFILA MARCINIAK

20.04.1847

05.09.1918

Data urodzenia:

20.04.1847

Data śmierci:

05.09.1918

Pochowany:

STANISŁAWA WITCZAK

21.09.1898

11.05.1978

Data urodzenia:

21.09.1898

Data śmierci:

11.05.1978

Pochowany:

JANUSZ DRZYCIMSKI

09.09.1946

16.03.2016

Data urodzenia:

09.09.1946

Data śmierci:

16.03.2016

Pochowany:

JAN DRZYCIMSKI

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

ANTONI KORACH

06.10.1893

24.05.1980

Data urodzenia:

06.10.1893

Data śmierci:

24.05.1980

Pochowany:

JADWIGA KORACH

30.08.1897

18.02.1985

Data urodzenia:

30.08.1897

Data śmierci:

18.02.1985

Pochowany:

MARIAN MIKOŁAJEWSKI

25.03.1963

07.04.2020

Data urodzenia:

25.03.1963

Data śmierci:

07.04.2020

Pochowany:

TERESA MIKOŁAJEWSKA

19.09.1928

17.07.2018

Data urodzenia:

19.09.1928

Data śmierci:

17.07.2018

Pochowany:

ZDZISŁAW MIKOŁAJEWSKI

01.07.1929

03.11.1982

Data urodzenia:

01.07.1929

Data śmierci:

03.11.1982

Pochowany:

MARIAN MIKOŁAJCZAK

06.08.1946

03.05.2009

Data urodzenia:

06.08.1946

Data śmierci:

03.05.2009

Pochowany:

WERONIKA LISIAK

1894

1956

Data urodzenia:

1894

Data śmierci:

1956

Pochowany:

JÓZEK LISIAK

1889

1962

Data urodzenia:

1889

Data śmierci:

1962

Pochowany:

ANTONINA MARCINIAK

25.04.1862

09.04.1924

Data urodzenia:

25.04.1862

Data śmierci:

09.04.1924

Pochowany:

JÓZEF MARCINIAK

14.03.1859

27.06.1936

Data urodzenia:

14.03.1859

Data śmierci:

27.06.1936

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

JÓZEF SKAŁECKI

03.01.2006

Data urodzenia:

Data śmierci:

03.01.2006

Pochowany:

ROMUALDA SMOCZYK

01.05.1933

30.12.2013

Data urodzenia:

01.05.1933

Data śmierci:

30.12.2013

Pochowany:

STEFAN SMOCZYK

23.08.1925

29.12.2010

Data urodzenia:

23.08.1925

Data śmierci:

29.12.2010

Pochowany:

STEFAN OSTOJSKI

1902

1978

Data urodzenia:

1902

Data śmierci:

1978