Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Feliks

Wasielak

5. rocznica

22-03-2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Alzak

29. rocznica

22-03-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Ważny

19. rocznica

24-03-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Krzysztof

Sobczyk

7. rocznica

25-03-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Konieczna

16. rocznica

27-03-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jakub

Grześków

35. rocznica

27-03-1988

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Aleksandra

Zboromirska

21. rocznica

28-03-2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Kliza

54. rocznica

28-03-1969

JEZU, UFAM TOBIE