Ś.P. Antoni Kapała

Data urodzin: 28.05.1920

Data śmierci: 27.05.1975

Żył(a) 54 lata

Ś.P. Stanisława Kapała

Data urodzin: 29.04.1922

Data śmierci: 19.09.2016

Żył(a) 94 lata