Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zofia Schmidtowa

03.05.1850

16.02.1908

Antoni Schmidt

15.06.1887

20.12.1915

03.05.1850

15.06.1887

16.02.1908

20.12.1915

Mieczysław Gajewicz

--.--.1884

--.--.1899

Zofia Gajewicz

Stefania Gajewicz

--.--.1888

--.--.1903

--.--.1884

 

--.--.1888

--.--.1899

 

--.--.1903

Leon Ossowski-Dołęga

--.--.1866

--.12.1948

--.--.1866

--.12.1948

Anna Cieślikowska

--.--.1856

08.02.1935

--.--.1856

08.02.1935

Prakseda Ossowska

--.--.1827

--.--.1911

--.--.1827

--.--.1911

Andrzej Cieślikowski

--.--.1830

20.10.1897

--.--.1830

20.10.1897

Fortunata Kramarczykowa

--.--.1862

25.07.1894

--.--.1862

25.07.1894

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Schmidtowa Zofia

03.05.1850

16.02.1908

Schmidt Antoni

15.06.1887

20.12.1915

Data urodzenia:

03.05.1850

15.06.1887

Data śmierci:

16.02.1908

20.12.1915

Status:
Pochowany:

Orwat-Czernik Józef

21.01.1913

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.01.1913

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Gajewicz Mieczysław

--.--.1884

--.--.1899

Gajewicz Zofia

Gajewicz Stefania

--.--.1888

--.--.1903

Data urodzenia:

--.--.1884

--.--.1888

Data śmierci:

--.--.1899

--.--.1903

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Ossowski-Dołęga Leon

--.--.1866

--.12.1948

Data urodzenia:

--.--.1866

Data śmierci:

--.12.1948

Status:
Pochowany:

Cieślikowska Anna

--.--.1856

08.02.1935

Data urodzenia:

--.--.1856

Data śmierci:

08.02.1935

Status:
Pochowany:

Ossowska Prakseda

--.--.1827

--.--.1911

Data urodzenia:

--.--.1827

Data śmierci:

--.--.1911

Status:
Pochowany:

Cieślikowski Andrzej

--.--.1830

20.10.1897

Data urodzenia:

--.--.1830

Data śmierci:

20.10.1897

Status:
Pochowany:

Kramarczykowa Fortunata

--.--.1862

25.07.1894

Data urodzenia:

--.--.1862

Data śmierci:

25.07.1894

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status: