Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Daniela

Łaskawiec

4 rocznica

21-06-2017

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Pielka

17 rocznica

21-06-2004

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Józefa

Kaleja

24 rocznica

23-06-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszka

Stypa

20 rocznica

25-06-2001

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Wiocha

26 rocznica

25-06-1995

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Piekoszewski

18 rocznica

27-06-2003

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Stanisław Dębski

--.--.1947

--.--.1948

--.--.1947

--.--.1948

Jan Łaskawiec

--.--.1879

29.11.1959

--.--.1879

29.11.1959

Zofija Chłosta

--.--.1905

24.03.1954

--.--.1905

24.03.1954

Eugenia Łaskawiec

--.--.1905

--.--.1952

--.--.1905

--.--.1952

Zofia Schmidtowa

03.05.1850

16.02.1908

Antoni Schmidt

15.06.1887

20.12.1915

03.05.1850

15.06.1887

16.02.1908

20.12.1915

Mieczysław Gajewicz

--.--.1884

--.--.1899

Zofia Gajewicz

Stefania Gajewicz

--.--.1888

--.--.1903

--.--.1884

 

--.--.1888

--.--.1899

 

--.--.1903

Leon Ossowski-Dołęga

--.--.1866

--.12.1948

--.--.1866

--.12.1948

Anna Cieślikowska

--.--.1856

08.02.1935

--.--.1856

08.02.1935

Prakseda Ossowska

--.--.1827

--.--.1911

--.--.1827

--.--.1911

Andrzej Cieślikowski

--.--.1830

20.10.1897

--.--.1830

20.10.1897

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Dębski Stanisław

--.--.1947

--.--.1948

Data urodzenia:

--.--.1947

Data śmierci:

--.--.1948

Status:
Pochowany:

Łaskawiec Jan

--.--.1879

29.11.1959

Data urodzenia:

--.--.1879

Data śmierci:

29.11.1959

Status:
Pochowany:

Chłosta Zofija

--.--.1905

24.03.1954

Data urodzenia:

--.--.1905

Data śmierci:

24.03.1954

Status:
Pochowany:

Łaskawiec Eugenia

--.--.1905

--.--.1952

Data urodzenia:

--.--.1905

Data śmierci:

--.--.1952

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Schmidtowa Zofia

03.05.1850

16.02.1908

Schmidt Antoni

15.06.1887

20.12.1915

Data urodzenia:

03.05.1850

15.06.1887

Data śmierci:

16.02.1908

20.12.1915

Status:
Pochowany:

Orwat-Czernik Józef

21.01.1913

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.01.1913

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Gajewicz Mieczysław

--.--.1884

--.--.1899

Gajewicz Zofia

Gajewicz Stefania

--.--.1888

--.--.1903

Data urodzenia:

--.--.1884

--.--.1888

Data śmierci:

--.--.1899

--.--.1903

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Ossowski-Dołęga Leon

--.--.1866

--.12.1948

Data urodzenia:

--.--.1866

Data śmierci:

--.12.1948

Status:
Pochowany:

Cieślikowska Anna

--.--.1856

08.02.1935

Data urodzenia:

--.--.1856

Data śmierci:

08.02.1935

Status:
Pochowany:

Ossowska Prakseda

--.--.1827

--.--.1911

Data urodzenia:

--.--.1827

Data śmierci:

--.--.1911

Status:
Pochowany:

Cieślikowski Andrzej

--.--.1830

20.10.1897

Data urodzenia:

--.--.1830

Data śmierci:

20.10.1897

Status: