Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Antoni

Krawczyk

67. rocznica

21.02.1957

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Sułkowski

7. rocznica

22.02.2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jerzy

Kolczyk

18. rocznica

23.02.2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Wolnicki

26. rocznica

23.02.1998

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Konstanty

Kępka

70. rocznica

23.02.1954

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Chojowski

9. rocznica

24.02.2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Wójcik

10. rocznica

25.02.2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Sobczyk

6. rocznica

26.02.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ireneusz Pęgiel

0--.0--.1940

22.09.1980

0--.0--.1940

22.09.1980

Tadeusz Skręt

01.08.1946

30.03.2020

Franciszek Skręt

0--.0--.1917

06.07.1995

Zofia Skręt

0--.0--.1923

17.08.2015

Franciszek Skręt

0--.0--.1891

09.05.1959

01.08.1946

0--.0--.1917

0--.0--.1923

0--.0--.1891

30.03.2020

06.07.1995

17.08.2015

09.05.1959

Józef Leś

0--.0--.1910

13.11.1944

0--.0--.1910

13.11.1944

Feliks Malinowski

0--.0--.1898

13.04.1953

0--.0--.1898

13.04.1953

Kazimiera Pęgiel

0--.0--.1926

2013

Ferdynand Pęgiel

0--.0--.1932

1992

0--.0--.1926

0--.0--.1932

2013

1992

Władysław Kula

02.02.1922

02.03.1985

02.02.1922

02.03.1985

Anastazja Mrożek

0--.0--.1879

27.12.1951

0--.0--.1879

27.12.1951

Ryszard Lorek

0--.0--.1936

17.12.1957

0--.0--.1936

17.12.1957

Józef Lorek

0--.0--.1908

16.12.1952

0--.0--.1908

16.12.1952

Józef Szlęzak

10.03.1905

20.04.1951

10.03.1905

20.04.1951

Stanisława Starczynowska

0--.0--.1945

1951

Henryk Starczynowski

0--.0--.1936

1957

Stanisława Starczynowska

0--.0--.1909

1993

Kazimierz Starczynowski

0--.0--.1905

1946

Wiesław Morawski

Małgorzata Morawska

30.11.1959

23.11.2001

0--.0--.1945

0--.0--.1936

0--.0--.1909

0--.0--.1905

-

30.11.1959

1951

1957

1993

1946

-

23.11.2001

Zofija Chłosta

0--.0--.1905

24.03.1954

0--.0--.1905

24.03.1954

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 21.09.2023