Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Kazimiera

Kula

1 rocznica

23-01-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Lekston

20 rocznica

23-01-2002

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Maroszek

16 rocznica

24-01-2006

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Edward

Grunwald

157 rocznica

24-01-1865

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Antonina

Dyrda

70 rocznica

27-01-1952

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Kopczyk

70 rocznica

28-01-1952

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Łaskawiec

68 rocznica

30-01-1954

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Klara

Jeziorowska

70 rocznica

30-01-1952

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Ryszard Lorek

--.--.1936

17.12.1957

--.--.1936

17.12.1957

Józef Lorek

--.--.1908

16.12.1952

--.--.1908

16.12.1952

Jakub Sikora

20.07.1883

29.03.1952

20.07.1883

29.03.1952

Władysław Kolczyk

--.--.1900

20.03.1952

Stefania Kolczyk

--.--.1915

25.09.1997

--.--.1900

--.--.1915

20.03.1952

25.09.1997

Franciszka Usarek

--.--.1893

08.05.1953

Stefania Usarek

--.--.1924

17.10.1997

--.--.1893

--.--.1924

08.05.1953

17.10.1997

Józef Szlęzak

10.03.1905

20.04.1951

10.03.1905

20.04.1951

Helena Głowacka

--.--.1921

10.01.1997

--.--.1921

10.01.1997

Małgorzata Morawska

30.11.1959

23.11.2001

Wiesław Morawski

Kazimierz Starczynowski

--.--.1905

--.--.1946

Stanisława Starczynowska

--.--.1909

--.--.1993

Henryk Starczynowski

--.--.1936

--.--.1957

Stanisława Starczynowska

--.--.1945

--.--.1951

30.11.1959

-

--.--.1905

--.--.1909

--.--.1936

--.--.1945

23.11.2001

-

--.--.1946

--.--.1993

--.--.1957

--.--.1951

Piotr Bonecki

30.07.1909

27.05.1987

Daniela Bonecka

06.07.1921

05.08.2009

30.07.1909

06.07.1921

27.05.1987

05.08.2009

Stanisław Dębski

--.--.1947

--.--.1948

--.--.1947

--.--.1948

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Todor Marianna

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Lorek Ryszard

--.--.1936

17.12.1957

Data urodzenia:

--.--.1936

Data śmierci:

17.12.1957

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Lorek Józef

--.--.1908

16.12.1952

Data urodzenia:

--.--.1908

Data śmierci:

16.12.1952

Status:
Pochowany:

Kapkowski Wacław

14.03.1914

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.03.1914

Status:
Pochowany:

Sikora Jakub

20.07.1883

29.03.1952

Data urodzenia:

20.07.1883

Data śmierci:

29.03.1952

Status:
Pochowany:

Kolczyk Władysław

--.--.1900

20.03.1952

Kolczyk Stefania

--.--.1915

25.09.1997

Data urodzenia:

--.--.1900

--.--.1915

Data śmierci:

20.03.1952

25.09.1997

Status:
Pochowany:

Usarek Franciszka

--.--.1893

08.05.1953

Usarek Stefania

--.--.1924

17.10.1997

Data urodzenia:

--.--.1893

--.--.1924

Data śmierci:

08.05.1953

17.10.1997

Status:
Pochowany:

Szlęzak Józef

10.03.1905

20.04.1951

Data urodzenia:

10.03.1905

Data śmierci:

20.04.1951

Status:
Pochowany:

Głowacka Helena

--.--.1921

10.01.1997

Data urodzenia:

--.--.1921

Data śmierci:

10.01.1997

Status:
Pochowany:

Morawska Małgorzata

30.11.1959

23.11.2001

Morawski Wiesław

Starczynowski Kazimierz

--.--.1905

--.--.1946

Starczynowska Stanisława

--.--.1909

--.--.1993

Starczynowski Henryk

--.--.1936

--.--.1957

Starczynowska Stanisława

--.--.1945

--.--.1951

Data urodzenia:

30.11.1959

--.--.1905

--.--.1909

--.--.1936

--.--.1945

Data śmierci:

23.11.2001

--.--.1946

--.--.1993

--.--.1957

--.--.1951

Status:
Pochowany:

Bonecki Piotr

30.07.1909

27.05.1987

Bonecka Daniela

06.07.1921

05.08.2009

Data urodzenia:

30.07.1909

06.07.1921

Data śmierci:

27.05.1987

05.08.2009

Status:
Pochowany:

Dębski Stanisław

--.--.1947

--.--.1948

Data urodzenia:

--.--.1947

Data śmierci:

--.--.1948

Status: