Aktualizacja danych grobu: Stanisław Nowak, Genowefa Kowalska, Stanisław Kowalski,

Lokalizacja grobu: G / 3 / 40-41

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*