Aktualizacja danych grobu: Zygmunt Rynczak, Stefania Rynczak, Bartuś Rynczak,

Lokalizacja grobu: C / 4 / 16

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*