Aktualizacja danych grobu: Wanda Wąsowicz, Józef Wąsowicz, Eugieniusz Wąsowicz, Władysław Wąsowicz,

Lokalizacja grobu: C / 1 / 7-8

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*