Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Tadeusz Kocur

16.07.1937

18.09.1999

Krzysztof Kocur

17.01.1959

30.09.2017

16.07.1937

17.01.1959

18.09.1999

30.09.2017

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kocur Tadeusz

16.07.1937

18.09.1999

Kocur Krzysztof

17.01.1959

30.09.2017

Data urodzenia:

16.07.1937

17.01.1959

Data śmierci:

18.09.1999

30.09.2017

Status: