Zamawianie Mszy Świętej w intencji zmarłych:

Elfryda Pawlas

Lokalizacja grobu: C / 2 / 15-16

Wybrana parafia nie ma aktywnego modułu Zamawiania Mszy Świętej w intencji zmarłych.