Aktualizacja danych grobu: Zofia Szymańska, Feliks Szymański, Zbigniew Szymański, Maria Szymańska,

Lokalizacja grobu: C / 6 / 6

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*