Aktualizacja danych grobu: Zdzisław Juszczyk, Alfreda uszczyk, Stanisław uszczyk, Bogusław uszczyk,

Lokalizacja grobu: D / 5 / 9

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*