Aktualizacja danych grobu: Mariusz Kosałka, Jacek Kosałka, Jan Kosałka,

Lokalizacja grobu: E / 1 / 8-9

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*