Aktualizacja danych grobu: Jan Sakławski, Stanisława Tatarata, Władysław Tatarata,

Lokalizacja grobu: B / 1B / 97

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*