Aktualizacja danych grobu: Helena Paluszyńska, Marianna Czerwonka, Piotr Czerwonka, Roman Łobodziński, Tekla Łobodzińska,

Lokalizacja grobu: B / 1A / 12

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*