Aktualizacja danych grobu: Barbara Matuszak, Ludwik Ruszczyński, Wanda Ruszczyńska, Maryś Ruszczyńska,

Lokalizacja grobu: A / 2A / 11-12

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*