Aktualizacja danych grobu: Stefan Ignaszak, Zofia Ignaszak, Katarzyna Ignaszak, Jan Ignaszak,

Lokalizacja grobu: A / 2A / 1-2

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*