Aktualizacja danych grobu: Kazimierz Bala, Gertruda Bala, Rozalia Bala,

Lokalizacja grobu: 4 / 10 / 14

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*