Aktualizacja danych grobu: Mirosław Kosarzewski, Franciszek Kosarzewski, Teresa Kosarzewska,

Lokalizacja grobu: 4 / 6 / 6-7

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*