Aktualizacja danych grobu: Wiktoria Stankiewicz, Antoni Stankiewicz,

Lokalizacja grobu: A / 2 / 42A-42B

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*