Aktualizacja danych grobu: Adam Borysiewicz, Paulina Borysiewicz, Tadeusz Borysiewicz, Helena Borysiewicz,

Lokalizacja grobu: C / VI / 117

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*