Aktualizacja danych grobu: Aniela Kowalik, Maria Kowalik, Włodzimierz Kowalik,

Lokalizacja grobu: B / II / 194

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*