Aktualizacja danych grobu: Jan Pawlak, Leszek Pawlak, Irena Pawlak, Włodzimierz Pawlak, Andrzej Frącala, Maria Frącala, Małgorzata Solarz, Maria Nowacka,

Lokalizacja grobu: A / 15 / 1

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*