Aktualizacja danych grobu: Jan Stachurski, Bożena Stachurska, Krystyna Lipka, Edward Lipka,

Lokalizacja grobu: A / 1 / 10-11

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*