Wyszukaj grób

Ś.P. Marianna Kaczmarek

Data urodzin: 1905

Data śmierci: 19.11.1972

Żył(a) 67 lat

Ś.P. Wojciech Kaczmarek

Data urodzin: 1903

Data śmierci: 03.04.1987

Żył(a) 84 lata

Ś.P. Teresa Kaczmarek

Data urodzin: 1946

Data śmierci: 16.12.1989

Żył(a) 43 lata

Ś.P. Janusz Małachowski

Data urodzin: 1965

Data śmierci: 25.11.2010

Żył(a) 45 lat

Wybierz zmarłych

Imię nazwisko:
Wybierz:
Marianna Kaczmarek
Wojciech Kaczmarek
Teresa Kaczmarek
Janusz Małachowski