Aktualizacja danych grobu: Krystyna Grzegorczyk, Katarzyna Pękala, Ignacy Pękala,

Lokalizacja grobu: E / 5 / 11

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*