Aktualizacja danych grobu: Danuta Hadaś, Stanisława Greszel, Jerzy Hadaś,

Lokalizacja grobu: A / 16 / 12-13

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*