Aktualizacja danych grobu: Eugeniusz Bociąga, Stanisława Bociąga, Józef Bociąga,

Lokalizacja grobu: A / 6 / 11

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*