Aktualizacja danych grobu: Marianna Malecha, Wojciech Malecha, Malecha Andrzej, Cecylia Malecha, Ignacy Malecha,

Lokalizacja grobu: 2 / 6 / 32-33

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*