Aktualizacja danych grobu: Zofia Michalak, Pelagia Michalak, Józef Michalak, Janina Michalak,

Lokalizacja grobu: 2 / 6A / 33-34

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*