Aktualizacja danych grobu: Jańczak Maria, Jańczak Władysława, Jańczak Jan, Jańczak Michał,

Lokalizacja grobu: 4 / 6 / 63-64

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*