Aktualizacja danych grobu: Marianna Pieszyńska, Stefan Pieszyński,

Lokalizacja grobu: 2 / 1 / 48-49

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*