Aktualizacja danych grobu: Józef Barchański, Anna Barchańska, Cecylia Bem Barchańska,

Lokalizacja grobu: B / 4 / 6

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*