Aktualizacja danych grobu: Leokadia Bógdół, Emil Ogierman, Barbara Ogierman,

Lokalizacja grobu: B / 1 / 1

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*