Aktualizacja danych grobu: Michał Kochanek, Julia Kochanek, Jan Andrzejczak, Helena Andrzejczak,

Lokalizacja grobu: E / 2 / 1

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*