Aktualizacja danych grobu: Halina Kowalska, Leonard Kowalski, Józef Kowalski,

Lokalizacja grobu: C / 3 / 1

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*